Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) genieten belastingvoordeel. Er zijn regelingen opgenomen voor de giftenaftrek in de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Stichting Regenboog Amsterdam is erkend als ANBI. Vanuit publieksbelang wordt meer transparantie geëist van een ANBI.  Als gevolg hiervan publiceert Stichting Regenboog Amsterdam de volgende gegevens.

Statutaire naam:  Stichting Regenboog Amsterdam
Kvk nummer: 34293571
RSIN / fiscaal nummer: 818982044

Contactgegevens:
Contactgegevens van Stichting Regenboog Amsterdam vindt u hier.

Doelstelling:
De stichting stelt zich met behulp van een daartoe bestemd vermogen ten doel: het doen bevorderen van maatschappelijke participatie, wederzijds begrip, wederzijds respect en solidariteit in de Nederlandse maatschappij.

Bestuurders:
– Mevr. M. Coskun: Voorzitter
– Dhr. G. Yaka: Secretaris
– Dhr. A. Saglam: Penningmeester
– Mevr. F. Lapcin: Algemeen Bestuurslid
– Dhr. H. Doganbas: Algemeen Bestuurslid

Beloningsbeleid:
Stichting Regenboog Amsterdam beloont zijn/haar bestuurders op geen enkele manier, deze doen het werk volledig vrijwillig.

Beleidsplan:
Zie het document: Beleidsplan.pdf

Inhoudelijk en financieel Jaarverslag:
Stichting Regenboog Amsterdam publiceert periodiek een inhoudelijk en financieel jaarverslag waarin de activiteiten, ontwikkelingen en een financiële verantwoording in terug te vinden zijn. De volgende jaarverslagen zijn beschikbaar.

Financieel Jaarverslag 2016: Download Financieel jaarverslag 2016
Inhoudelijk Jaarverslag 2016: Download Inhoudelijk jaarverslag 2016
Financieel Jaarverslag 2017: Download Financieel Jaarverslag 2017
Inhoudelijk Jaarverslag 2017: Download Inhoudelijk jaarverslag 2017