Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) genieten belastingvoordeel. Er zijn regelingen opgenomen voor de giftenaftrek in de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Stichting Regenboog Haarlem is erkend als ANBI. Vanuit publieksbelang wordt meer transparantie geëist van een ANBI. Als gevolg hiervan publiceert Stichting Regenboog Haarlem de volgende gegevens.

Statutaire naam:  Stichting Regenboog Haarlem
Kvk nummer: 34137211
RSIN / fiscaal nummer: 809770477

Contactgegevens:
Contactgegevens van Stichting Regenboog Haarlem vindt u hier.

Doelstelling:
De stichting stelt zich met behulp van een daartoe bestemd vermogen ten doel:

– Het verbeteren van de positie en het verhogen van het welzijn van de sociaal zwakkeren in de Nederlandse samenleving.
– Het bevorderen van integratie en interculturalisatie door middel van activiteiten op het gebied van onderwijs, welzijn, maatschappij en cultuur.

Bestuurders:
– Dhr. S.Turan: Voorzitter
– Dhr. N. Sert: Secretaris
– Dhr. D. Aktas: Penningmeester

Beloningsbeleid:
Stichting Regenboog Haarlem beloont zijn/haar bestuurders op geen enkele manier, deze doen het werk volledig vrijwillig.

Beleidsplan:
Zie het document: Beleidsplan

Jaarverslagen:
Stichting Regenboog Haarlem publiceert periodiek jaarverslagen waarin de activiteiten, ontwikkelingen en een financiële verantwoording in terug te vinden zijn. De volgende jaarverslagen zijn beschikbaar.

 

Financieel Jaarverslag 2017: Download Financieel jaarverslag 2017
Inhoudelijk Jaarverslag 2017:Download Inhoudelijk Jaarverslag 2017
Financieel Jaarverslag 2016: Download Financieel jaarverslag 2016.pdf
Inhoudelijk Jaarverslag 2016: Download Inhoudelijk Jaarverslag 2016