Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) genieten belastingvoordeel. Er zijn regelingen opgenomen voor de giftenaftrek in de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Stichting Regenboog Haarlem is erkend als ANBI. Vanuit publieksbelang wordt meer transparantie geëist van een ANBI. Als gevolg hiervan publiceert Stichting Regenboog Haarlem de volgende gegevens.

Statutaire naam:  Stichting Regenboog Haarlem
Kvk nummer: 34137211
RSIN / fiscaal nummer: 809770477

Contactgegevens:
Contactgegevens van Stichting Regenboog Haarlem vindt u hier.

Doelstelling:
De stichting stelt zich met behulp van een daartoe bestemd vermogen ten doel:

– Het verbeteren van de positie en het verhogen van het welzijn van de sociaal zwakkeren in de Nederlandse samenleving.
– Het bevorderen van integratie en interculturalisatie door middel van activiteiten op het gebied van onderwijs, welzijn, maatschappij en cultuur.

Bestuurders:
– Dhr. Y. Ozkul: Voorzitter
– Dhr. D. Aktas: Secretaris
– Dhr. I. Yilmaz: Penningmeester
– Dhr. A. Gunay: Algemeen bestuurslid

Beloningsbeleid:
Stichting Regenboog Haarlem beloont zijn/haar bestuurders op geen enkele manier, deze doen het werk volledig vrijwillig.

Beleidsplan:
Zie het document: Beleidsplan.pdf

Jaarverslagen:
Stichting Regenboog Haarlem publiceert periodiek jaarverslagen waarin de activiteiten, ontwikkelingen en een financiële verantwoording in terug te vinden zijn. De volgende jaarverslagen zijn beschikbaar.

Financieel Jaarverslag 2016: Download Financieel jaarverslag 2016.pdf
Financieel Jaarverslag 2015: Download Financieel jaarverslag 2015.pdf
Financieel Jaarverslag 2014: Download Financieel jaarverslag 2014.pdf
Inhoudelijk Jaarverslag 2013: Download Inhoudelijk jaarverslag 2013.pdf
Financieel Jaarverslag 2013: Download Financieel jaarverslag 2013.pdf