Stichting Regenboog Amsterdam begeleidt initiatiefnemers om hetzelfde concept in andere gemeentes op te zetten. Het bestuur van Stichting Regenboog Amsterdam heeft met 2 algemeen nut beogende instellingen een franchise overeenkomst aangegaan.

Franchising is een hechte vorm van samenwerking tussen juridisch zelfstandige ondernemers, de franchisegever (Stichting Regenboog Amsterdam) en de franchisenemer, die onder gebruikmaking van een gemeenschappelijke naam en met een uniforme uitstraling producten en diensten aanbieden aan afnemers. Het franchise stichting is eigendom van franchisenemer.