Stichting Regenboog staat voor een samenleving waarin integratie, solidariteit en diversiteit heerst onder de mensen.

Kernwaarden die Stichting Regenboog uitdragen zijn:

  • Dialoog;
  • Wederzijds begrip;
  • Wederzijds respect.