Stichting Regenboog is in het jaar 2008 opgericht in Amsterdam. Een groep maatschappelijk betrokken personen zochten naar mogelijkheden om de participatie aan de samenleving te bevorderen.

Aandachtspunten van Stichting Regenboog zijn: cultuur, wijkparticipatie, het vergaren van informatie over de samenleving en emancipatie van de vrouwen in de samenleving.

Statutaire doelstelling:

 
Het (doen) bevorderen van welzijn en welbevinden van mensen.

Het (doen) bevorderen van het oplossen van de opvoedingsvraagstukken binnen de Nederlandse samenleving;

Het doen ontdekken en doen ontwikkelen van eigen talenten van kinderen en jeugd het doen inzetten van die talenten voor een betere samenleving;

 
De stichting wil aandacht besteden aan de volgende onderwerpen om zijn doel te realiseren:

  • cultureel gebied;
  • integratie;
  • solidariteit;
  • diversiteit;
  • duurzaamheid;
  • milieubewustzijn;
  • burgerschapszin;
  • wederzijds begrip;
  • wederzijds respect;
  • solidariteit.