Stichting Regenboog wil werken aan de bevordering van harmonie tussen en welzijn van de burgers in (achterstands)-wijken en in het breed de burgers van de hele Nederlandse samenleving.

Wij willen bewerkstelligen dat mensen van verschillende culturen en achtergronden in harmonie en dialoog samenwonen en actief deelnemen aan de maatschappij. Stichting Regenboog voorziet in dit proces een belangrijke rol voor de vrouwen.