welkom-amsterdam
Stichting Regenboog is in 2008 in Amsterdam opgericht. Stichting Regenboog legt de nadruk oponderwijs en opvoeding en wil hooggeschoolde generaties opvoeden. Wilt er voor zorgen dat de leerlingen op de hoogte zijn van zijn/haar rechten en plichten. Stichting Regenboog stoomtde leerlingen klaar voor een gezond toekomst.

 

Agenda

Januari

30 januari – Prachtige Koran Recitatie